Koninklijk Instituut Woluwe

In het Koninklijk Instituut Woluwe staan verschillende diensten klaar om onderwijs en zorg voor uw kind en jongere op te nemen en te begeleiden.

Buitengewoon Basisonderwijs (type 7) voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of (type 9) autismespectrumstoornis. Buitengewoon Secundair Onderwijs (type 6) voor jongeren met een visuele beperking of (type 9) autismespectrumstoornis.
Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctoneel Centrum, de Thuisbegeleidingsdienst en het Revalidatiecentrum, in een advies- en zorgverlenende functie.

Nieuws

Luchtpijp

 

KI Woluwe doet mee aan het project luchtpijp.be. Dit is een project rond luchtkwaliteit.

Klimaatbetoging

 

Vanuit de leerlingenraad kwam de vraag om deel te nemen aan een klimaatbetoging. Ook onze school had al enkele leerlingen die gebrost hadden voor het klimaat.

De school heeft dan beslist om een georganiseerde uitstap naar de betoging op touw te zetten. De leerlingen die dit wilden en toestemming kregen van hun ouders kregen zo de kans hun bezorgdheid over een leefbare toekomst te uiten.

 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde