Spontane Solicitatie

Niks gevonden hiernaast, ....

Uw spontane sollicitatie zal 1 jaar bijgehouden worden in ons wervingsbestand. Wanneer er op de campus in de loop van het jaar functies zijn waarvoor u een geschikt profiel heeft, zal uw sollicitatie ook voor deze functie(s) in aanmerking genomen worden.

Wij doen ons best om alle sollicitatiebrieven te beantwoorden, zodat u als sollicitant(e) op de hoogte blijft omtrent uw mogelijkheden van een eventuele tewerkstelling binnen het Koninklijk Instituut Woluwe.

1 opvoed(st)er (m/v)

Het Koninklijk Instituut Woluwe, wenst voor het MFC aan te werven

1 opvoed(st)er (m/v)
voor een deeltijdse (19u) betrekking

Startend 8 januari 2018

Als opvoeder/begeleider sta je, samen met je team, in voor de leefgroep werking.
Je begeleidt en ondersteunt een groep schoolgaande jongeren (leeftijd tussen 12 en 19 jaar) in hun dagelijkse leven.
De doelgroep van de leefgroep bestaat uit jongeren met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking.

Wat zoeken wij?
• Een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terug deinst voor een uitdaging
• Iemand met kennis en inzicht in het werken met jongeren met ASS en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Ervaring met de doelgroep is een pluspunt
• In onze nieuwe collega (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten :
 probleemoplossend kunnen denken
 een groot empathisch vermogen hebben
 zich flexibel kunnen opstellen
 jongeren onvoorwaardelijk accepteren
 kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren
 kunnen inspelen op noden van jongeren
 veiligheid en structuur kunnen bieden
 grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig)
 duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk)
 kunnen omgaan met crisissituaties (verbale en fysieke agressie)
 kunnen omgaan met stress en stresserende situaties
 kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica)
• Een teamspeler, die graag multidisciplinair werkt
• Bij voorkeur iemand met een diploma bachelor in de orthopedagogie of gelijkgesteld

Wat bieden wij?
• Een deeltijds contract van 19u, startdatum 8 januari, einddatum 30 juni 2018. Mogelijkheid tot verlenging.
• Een plekje binnen een fijn team van opvoeders, een maatschappelijk assistente, een orthopedagoge en een opvoeder groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samen gewerkt
• Een job waarbij de jongere centraal staat
• Een job als leefgroep begeleider, met avond- en nachtwerk (inslapende nachtdienst)
Werkrooster : Maandag 17u-22u + slapende nachtdienst
Dinsdag 6u-9u
Woensdag 11u-20u
• Een boeiende en afwisselende job
• Verloning volgens de VAPH barema’s & avond- en nachtpremies
• Vergoeding van woon-werkverkeer met openbaar vervoer

Plaats van tewerkstelling:
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren? :
• Per mail, uiterlijk op 1/12/2017
birgit.priem@fracarita.org

behoort tot  de Broeders van Liefde