Onderwijs

In het Buitengewoon Basisonderwijs (type 7) voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of autismespectrumstoornis.
Vanaf september 2015 wordt het onderwijs voor de kinderen met autismespectrumstoornissen aangeboden onder type 9.

En in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (type 6 en 7) voor jongeren met een visuele beperking of autismespectrumstoornis.
Vanaf september 2015 wordt het onderwijs voor de jongeren met autismespectrumstoornissen aangeboden onder type 9.

behoort tot  de Broeders van Liefde