Buitengewoon Basis Onderwijs

 

Wie zijn we?

Wij zijn een zorgschool voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autismestoornis of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9). We bieden rust en voorspelbaarheid in ruimte en tijd en maken hen bewust van hun talenten. Met aandacht voor ieders tempo en welbevinden bieden we leermomenten aan op schools en sociaal-emotioneel vlak zodat talenten kunnen worden ingezet in hun volgend leertraject waardoor de kinderen hun plaats vinden in de samenleving.

 

Wat doen we?

We stemmen ons onderwijs en onzezorg maximaal af op de noden van onze kinderen waardoor ze niet langer handicapspecifiek worden ingedeeld in klassen. Dit staat ons toe om de leerlingen te groeperen op basis van hun eigen ontwikkelingsniveau en leerbehoeften. Dit komt de ontwikkelings- en groeikansen van elk van onze leerlingen ten goede.

Door differentiatie in de klas hebben we aandacht voor de doelgroepspecifieke noden van onze kinderen met een autismespectrumstoornis, onze kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornis en onze dove en slechthorende kinderen.

Wij geloven in inclusief onderwijs: een visie op onderwijs waarin leerlingen maximaal voorbereid worden op het dagdagelijkse leven buiten de schoolpoort, een omgeving waarin diversiteit ook alom aanwezig is. 

 

Waar staan we voor?

Wij werken in een open SFEER aan waarden die wij belangrijk vinden binnen de samenwerking met al onze partners.  Ze gaan over de relatie tussen alle betrokkenen; ouders, kinderen, leerkrachten, opvoeders, iedereen op deze campus en daarbuiten.

Samen

Niet ieder op zijn eiland, niet ieder op zijn gebied.
Collega’s, ouders, leerlingen en externe hulpverleners gaan samen aan de slag om van en met elkaar te leren.
Op regelmatige tijdstippen worden ouders uitgenodigd voor een bespreking van het individuele handelingsplan van hun zoon of dochter.

Flexibel

We passen ons aanbod voortdurend aan, aan de zorgnoden van onze kinderen.
We denken hierbij creatief en zoeken altijd de talenten op. Hierdoor is een gevarieerd traject op maat mogelijk. 
We leren onze kinderen het nodige aanpassingsvermogen aan door het probleemoplossend denken te stimuleren.

Ervaring

Doorheen de jaren bouwden we expertise op rond onze doelgroepen. Die delen we dagdagelijks met elkaar. 
We bieden ervaringen aan om de leefwereld te verruimen en de leerkansen te vergroten.

Eigenheid

We creëren een plek waar iedereen zichzelf echt kan tonen.
We zien verscheidenheid van medewerkers, kinderen en ouders als kracht.

Respect

Al onze waarden worden gedragen door onze respectvolle houding.
We uiten ons, rekening houdend met de ander zonder te kwetsen of te oordelen.
 

Hoe hebben we ons georganiseerd?

Ons team bestaat uit leerkrachten, opvoeders en paramedici. Zij worden aangestuurd door de staf en directie.

‘De Sprankel’ is opgedeeld in 4 groepen:
 
Groep 1: telt momenteel 3 kleuterklassen en 2 lagere schoolklassen met daaraanverbonden een leefdgroep. 
 
 • manen met leefgroep manen
 • wolkjes met leefgroep wolkjes 
 • sterretjes met leefgroep sterretjes 
 • de roze klassen A en B met leefgroep de triangel A en B
 
Groep 2 : telt momenteel 1 klas met 1 leefgroep:
 • de aqua klas met leefgroep aqua
 
Groep 3. telt momenteel 1 kleuterklas, 2 lagere schoolklassen en 3 leefgroepen
 • zonnen met leefgroep regenboog 
 • de zilveren klas met leefgroep harp
 • de gouden klas met leefgroep hoorn 
 
 
Groep 4. telt momenteel 5 lagere schoolklassen en 5 leefgroepen
 
 • de limoen klas met leefgroep hobo
 • de paarse klas met leefdroep cello 
 • de blauwe klas met leefgroep mistral 
 • de groene klas met leefgroep orkaan
 • de turquoise klas met leefgroep sirocco 
 
Aan elke klas en leefgroep is een orthopedagoog en maatschappelijk assistent gekoppeld die in duo de opvolging van een bouw op zich nemen. Voor specifieke informatie of vragen kan u steeds bij hen terecht. 
 
 
 
 

 

behoort tot de Broeders van Liefde