Buitengewoon Basis Onderwijs

 

Onderbouw

De deuren van de onderbouwlklassen en -leefgroepen staan open voor kleuters en lagere school kinderen die ernstige problemen hebben in de taalontwikkeling. Dit wil zeggen dat zij het erg moeilijk hebben om taal te vormen en/of te begrijpen, en dit al van op zeer jonge leeftijd.

Al onze leerlingen worden op alle domeinen gestimuleerd, maar centraal staat steeds het welbevinden en de taalstimulering. Kinderen kunnen extra therapie krijgen, zoals logopedie, psychologische ondersteuning, ergotherapie en kinesitherapie. Van elk kind wordt in team de individuele evolutie van de leerlingen nauw opgevolgd en worden doelstellingen geformuleerd.

Tussen de middag en na school is er een mogelijkheid om opgevangen te worden in onze Waterval leefgroepen. Eetmomenten en de speelmomenten bieden immers ideale leer- en oefenmomenten voor de kinderen!

Middenbouw

Binnen deze doelgroep begeleiden we kleuters en kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum. Binnen een autivriendelijke omgeving leren kinderen bij ons alles wat ze in het gewoon onderwijs ook leren én meer!

We hebben specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, voor communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid en vrijetijdsbesteding.

Bovenbouw

Hier begeleiden we dove en slechthorende kleuters en kinderen. Zij kunnen er hun leergierigheid tevreden stellen in de klas en zich uitleven in de leefgroep (maar ook andersom!).

We hebben specifieke aandacht voor het (leren) horen en praten in het Nederlands én in de Vlaamse Gebarentaal. Welbevinden en communicatie staan bij ons voorop en Dovencultuur vind je als een rode draad terug in onze werking.

behoort tot  de Broeders van Liefde