Opleidingsvorm 1

Dit onderwijs biedt een antwoord op de leerzorgvraag van jongeren met een visuele beperking die omwille van bijkomende problemen nood hebben aan een programma dat inspeelt op hun specifieke noden. 

Voor hen werken we, in samenspraak met de jongere zelf, de ouders en het multidisciplinaire team een programma op maat uit. 

Deze onderwijsvorm biedt ons de mogelijkheid om een heel verscheiden aanbod te realiseren aansluitend bij de noden van elke leerling. 

behoort tot  de Broeders van Liefde