Opleidingsvorm 4 (OV4) - voor jongeren met een visuele beperking of een autismespectrumstoornis

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewoon’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de evaluatie van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

In de eerste graad maak je kennis met zoveel mogelijk vakken. Je krijgt hier vooral basisvorming. De eerste graad omvat twee leerjaren. Bij de start in het secundair onderwijs kies je tussen een A-stroom (1ste leerjaar A, nadien 2 Moderne wetenschappen) of een B-stroom (1ste leerjaar B, nadien 2de beroepsvoorbereidend leerjaar).

In de tweede en derde graad bieden wij 3 onderwijsvormen aan:

  • Het algemeen secundair onderwijs (ASO) legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het ASO.

Studierichting: economie (alleen 2de graad)

  • In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het TSO krijg je naast de theorie ook praktijklessen.

Studierichting handel-talen (2de graad) of informaticabeheer (3de graad)

  • Het beroepssecundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Het BSO wil je niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk. 

Studierichting: Office met deelmodule Retail (2de en 3de graad)

Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent in een zesde jaar ASO, TSO of een zevende jaar BSO.

behoort tot  de Broeders van Liefde