Auditieve beperking in het basis- & secundair onderwijs

1. Ondersteuningsteam type 7

Bij de start van het schooljaar 2017-2018 ondersteunen wij 81 dove en slechthorende kinderen en jongeren in het basis- & secundair onderwijs.

Ons Ondersteuningsteam type 7 telt 16 logopedisten en (kleuter-)onderwijzers.


2. Contactgegevens
Coördinator Ondersteuning type 7: Ineke Zimmerman 
E-mail: ineke.zimmerman@kiwoluwe.be 
Telefoon: 02/739.43.02 of 0478/497.100

Postadres: Koninklijk Instituut Woluwe – Buitengewoon Basisonderwijs Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

3. Aanvraag ondersteuning

3.1 Aanmeldingsprocedure

Ondersteuningsvragen mogen door de scholen van het gewoon onderwijs rechtstreeks naar ons doorgestuurd worden. 

 

3.2 Toelatingsvoorwaarden

- diagnose slechthorendheid of doofheid op basis van een audiologisch onderzoek met o.a. tonaal en vocaal audiogram met verslag van een NKO-arts:

a) volgens de Fletcher-index een gemiddeld gehoorverlies hebben voor de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz van 40 dB of meer voor het beste oor zonder correctie;

b) als de Fletcher-index minder dan 40 dB bedraagt: een foneemscore van 80% of minder hebben bij de spraakaudiometrie met woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker-samenstelling bij 70 dB geluidsterkte;

c) een door de NKO-arts geobjectiveerde auditieve problematiek hebben die niet terug te brengen is tot criterium a) of b), maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.  

- gemotiveerd verslag of verslag M-decreet type 7

- binnen de regio (Vlaams-Brabant en Brussel)

- engagement van de betrokkenen (gastschool, leerling, ouders, CLB)

 

4. Nodige documenten

- kopie gemotiveerd verslag M-decreet opgemaakt door het CLB

- audiogram met medisch verslag om onze handelingsgerichte werking voor te bereiden

 

5. Inschrijvingsprocedure

De school voor gewoon onderwijs dient na overleg met ouders, CLB en eventueel externe zorgverleners een aanvraag in bij coördinator. Dit gebeurt per mail. 

1. Aanmelding

2. Eerste contacten coördinator met school en/of CLB rond administratief ON-dossier

3. Opstartvergadering op de gastschool waarbij de partners (ouders, gastschool en CLB) het gemotiveerd verslag afwerken en ondertekenen 

4. Toewijzing ondersteuner en kennismaking

5. Opstart van de ondersteuning op basis van de decretale principes: flexibel, op maat, voelbaar tot op de klasvloer, ..

 

6. Frequentie, duur en plaats

Tijdens het schooljaar '17-'18 beschikken wij over een urenpakket gebaseerd op de GON-telling van 1/10/'16. Hierin zijn onze ondersteuners aangesteld. 

De ondersteuning wordt flexibel ingezet naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leerkrachtgericht) ...

Het aantal uren per leerling per week kan dus verschillend zijn. In de loop van het schooljaar kan de begeleiding tevens evolueren naar intensiteit, inhoud en frequentie, afhankelijk van de behoeften én mogelijkheden van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun gastscholen.

De ondersteuning gebeurt tijdens de lesuren (slechts uitzonderlijk tijdens de middag of na de lesuren).

 

7. Tolken en kopieën medestudenten

Dove leerlingen (>70 dB verlies aan beide oren), kunnen in het basis-, secundair en hoger onderwijs beroep doen op een schrijftolk of een tolk VGT of een combinatie van beiden.

Hiervoor dient een gemotiveerde aanvraag te gebeuren bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AGODI.

Naast tolkuren kunnen de gastscholen van deze leerlingen ook terugbetaling van kopieën van notities van medestudenten aanvragen.

Meer info hierover kan u terugvinden op http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=55&fid=4

 

8. Wat houdt Ondersteuning in?
Zie bijlage onderaan deze pagina

 

9. Extra activiteiten

Inleefmoment leerkrachten

Jaarlijks nodigen wij onze leerkrachten, schooldirecties en CLB-medewerkers uit om onze inleefdag bij te wonen. Zij worden dan ondergedompeld in doelgroepspecifieke informatie en beleven lessituaties vanuit dat perspectief.

 

Vrijetijdsactiviteiten voor de jongeren zelf

Gedurende het schooljaar organiseren wij frequent een activiteit (bowling, De Kampenhoeve, schaatsen, Technopolis, Kindermuseum, ON-weekend, …) waarop de leerlingen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze gebeurt onder begeleiding van onze Ondersteuners.

 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde