Spraak- of taalstoornis in het basis- & secundair onderwijs

1. Ondersteuningsteam type 7

In het schooljaar 2017-2018 zullen wij leerlingen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis in het basis- en secundair onderwijs vanuit de 3 ondersteuningsnetwerken West-Brabant-Brussel, Noord-Brabant en Oost-Brabant. 

Ons Ondersteuningsteam type telt 16 logopedisten en (kleuter-)onderwijzers die actief zijn in deze 3 ondersteuningsnetwerken.


2. Contactgegevens
Coördinator Ondersteuning type 7: Ineke Zimmerman 
E-mail: ineke.zimmerman@kiwoluwe.be
Telefoon: 02/739.43.02 of 0478/497.100

Postadres: Koninklijk Instituut Woluwe – Buitengewoon Basisonderwijs Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

3. Aanvraag ondersteuning

3.1 Aanmeldingsprocedure

Ondersteuningsvragen mogen door de scholen van het gewoon onderwijs worden doorgestuurd naar hun ondersteuningsnetwerk.

 

3.2 Toelatingsvoorwaarden

- op basis van een multidisciplinair onderzoek door een gespecialiseerd team met minstens een logopedist, audioloog en NKO-arts, één van de volgende problematieken:

a)voor leerlingen jonger dan 6 jaar:

1) kinderafasie met een terugval in de taalontwikkeling of;

2) een vermoeden van ontwikkelingsdysfasie, gebaseerd op de vaststelling van een zeer moeizame spraak- en taalontwikkeling en met een duidelijke impact op schoolse activiteiten;

b) voor leerlingen vanaf 6 jaar: diagnose ontwikkelingsdysfasie of kinderafasie;

 - gemotiveerd verslag of verslag M-decreet type 7 STOS

- binnen de regio (Vlaams-Brabant en Brussel)

- engagement van de betrokkenen (gastschool, leerling, ouders, CLB)

 

4. Nodige documenten

- kopie gemotiveerd verslag M-decreet opgemaakt door het CLB

- multidisciplinair verslag om onze handelingsgerichte werking voor te bereiden

 

5. Inschrijvingsprocedure

De school voor gewoon onderwijs dient na overleg met ouders, CLB en eventueel externe zorgverleners een aanvraag in bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Dit gebeurt per mail. 
 
1. Aanmelding 
2. Eerste contacten netwerkcoördinator met school en/of CLB rond administratief ON-dossier
3. Opstartvergadering op de gastschool waarbij de partners (ouders, gastschool en CLB) het gemotiveerd verslag afwerken en ondertekenen 
4. Toewijzing ondersteuner en kennismaking
5. Opstart van de ondersteuning op basis van de decretale principes: flexibel, op maat, voelbaar tot op de klasvloer, ..
 

6. Frequentie, duur en plaats

Voor het schooljaar '17-'18 beschikken wij over een urenpakket gebaseerd op de GON-telling van 1/10/'16. Hierin zijn onze ondersteuners aangesteld. 
De ondersteuning wordt flexibel ingezet naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leerkrachtgericht) ...
Het aantal uren per leerling per week kan dus verschillend zijn. In de loop van het schooljaar kan de begeleiding tevens evolueren naar intensiteit, inhoud en frequentie, afhankelijk van de behoeften én mogelijkheden van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun gastscholen.
De Ondersteuning gebeurt tijdens de lesuren (slechts uitzonderlijk tijdens de middag of na de lesuren).
 

7. Wat houdt Ondersteuning in?
Zie bijlage onderaan deze pagina

 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde