OwASE

Ondersteuningscentrum Woluwe

Auditieve, Autisme & Spraak-taal Expertise type 7 – 9

Scholen worden geconfronteerd met een waaier aan nieuwe uitdagingen: de invoering van het M-decreet, de opstart type 9, de opmaak van gemotiveerde verslagen, de bevriezing van de GON-uren, het stijgend aantal aanmeldingen STOS, ... . We merken dat er binnen het gewoon onderwijs nood is aan expertise en ondersteuning vanuit type 7 en 9. Daarom willen wij graag onze expertise op ambulante wijze ter beschikking stellen van schoolteams. 

· Voor wie?

We werken met aanmeldingen uit alle onderwijsniveaus vanuit Vlaams-Brabant, Mechelen en Brussel. 

· Hoe gaan we te werk? 

Wanneer een hulpvraag binnenkomt, wordt deze in overleg met coördinatie bekeken.

De vragen van scholen of CLB’s dienen concreter gemaakt te worden tijdens de verkenningsfase

Vanuit observatie en overleg kan een advies geformuleerd worden. 

Kortdurende interventies, collegiale consultaties, vorming, het formuleren van tips en aanpak e.d. in de gastschool kunnen aangeboden worden, eventueel overleg met ouders, CLB, externen,... . Na enige periode volgt zeker nog een follow-up.

· Waar leggen we de nadruk op?

We leggen het accent op systeemversterkend werken, daarom dat het leerlinggericht werken eerder niet in dit aanbod opgenomen wordt. 

Dat wil zeggen dat we de leerkrachten en teams in het gewoon onderwijs sterker maken in fase 0, 1 en 2 van het zorgcontinuüm.

Indien gewenst, gebeurt een doorverwijzing naar een externe vormer.

· Hoe contact opnemen? 

Mail uw hulpvraag gerust naar  owase.gonwoluwe@gmail.com

behoort tot  de Broeders van Liefde