Opleidingsvorm 1 (OV1) – CAMPUS KIWOLUWE

Voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking, (rand)normaal begaafd, organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe, opleidingsvorm 1, op de campus te Woluwe.

  • Onderwijs voor leerlingen die nog niet kunnen starten in OV4, maar met wie we willen uitzoeken of zij dat op termijn zouden aankunnen.  We hebben daarbij oog zowel voor de leerinhouden als voor de leerhouding en voor de specifieke moeilijkheden die het leerproces bemoeilijken.
  • Competentiegericht onderwijs voor leerlingen waarvoor het duidelijk is dat zij niet kunnen overgaan naar OV4, maar die we willen voorbereiden op een zo groot mogelijke zelfstandigheid in de samenleving op gebied van wonen en werken, en met wie we willen uitzoeken welke verdere ondersteuning zij eventueel nodig hebben.  Deze jongeren kunnen naast een visuele beperking ook een bijkomende beperking hebben op gebied van verstandelijke mogelijkheden (rand-normale begaafdheid tot een lichte verstandelijke handicap), sociaal-emotionele moeilijkheden…

-  Doel is enerzijds deelname aan het gewone sociale leven, eventueel met hulp van een beperkte ondersteuning en anderzijds voorbereiding op een tewerkstelling (of een verder traject in functie van tewerkstelling) die aansluit bij hun mogelijkheden en hun beperkingen.  Hierbij denken we aan vormen van begeleid werken, werken binnen de sociale economie...

-  Deze leerlingen hebben een interesse die veel verder reikt dan de dagelijkse leefwereld, en willen dan ook daarover leren. Dit betekent dat we de schoolse vaardigheden zoveel mogelijk aanleren. Deze schoolse vaardigheden zijn gericht op het kunnen gebruiken ervan in het kader van zelfredzaamheid, maar ook op het kennen en begrijpen van een zo groot mogelijke leefwereld.

-  Aanleren van zelfredzaamheid is gericht op het functioneren in de samenleving, en het vlot en snel zich leren handhaven als er iets verandert in hun leefwereld.

behoort tot  de Broeders van Liefde